2η Εθελοντική αιμοδοσία στο ΜΚΙΕ ( Δεκέμβριος 2014)

pic-13

24.09.14 Γ.Ν.Α Σωτηρία ( Σεπτέμβριος 2014)

pic-13

1... 6 7 8 9 10 1112