Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας καθορίζεται μέσα από τις δράσεις μας.

Η συμμετοχή των μελών μας μέσα από σχολεία διαφόρων εκπαιδεύσεων και καταρτίσεων, μας καθιστά ικανούς να διευρύνουμε την προσφορά μας προς το κοινωνικό σύνολο σε πολυεπίπεδες βοήθειες.


Η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και η προσήλωση στο συνάνθρωπο αποτέλεσαν τον πυρήνα της σύντομης πλην όμως φωτεινής ζωής του Δημήτρη του ονοματοδότη μας. 

Συγχρόνως όμως λειτούργησαν και ως έμπνευση για όλους εμάς που μοιραστήκαμε  το χρόνο του,  στηριχτήκαμε από τη βοήθεια του και παραδειγματιστήκαμε από τις πράξεις του.  Σύντομα, ο αρχικός κύκλος των φίλων μετεξελίχθηκε σε μια μεγάλη ομάδα εθελοντών και υποστηρικτών.

Η κοινότητα μας αριθμεί σήμερα 2.000+ μέλη, ένα φαινομενικά ετερόκλητο πλήθος χωρίς συνιστάμενη μορφωτική, πολιτική ή επαγγελματική παρά μόνο την επιθυμία για προσφορά.  Καθώς μεγαλώνει η ομάδα μας, μεγαλώνει και το έργο μας. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η παρακάτω, συστηματική μας δράση:
  • Υποστήριξη του Μητροπολιτικού Ιατρείου Ελληνικού.Μ.Κ.Ι.Ε.
  • Αιματολογική υποστήριξη του συλλόγου καρκινοπαθών Κ.Ε.Φ.Ι.
  • Συμμετοχή σε διοργανώσεις με ίδιο κόστος συσσιτίων για αστέγους.
  • Διασωστικές ασκήσεις και εκπαιδεύσεις σε σχολεία Α Βοηθειών.    
  • Εκπαιδεύσεις εθελοντών της Πολιτικής Προστασίας δήμων Αττικής σε αντικείμενα "Βασική Υποστήριξη της ζωής" (B.L.S.) και ορεινής διάσωσης.

Η φιλοσοφία μας καθορίζεται μέσα από τις δράσεις μας. Η συμμετοχή των μελών μας σε σχολεία διαφόρων εκπαιδεύσεων και καταρτίσεων,  μας καθιστά ικανούς να διευρύνουμε την προσφορά μας προς το κοινωνικό σύνολο σε πολυεπίπεδες βοήθειες.
 
Η στήριξη και οι συνεργασίες με άξιους φορείς και δομές αλληλεγγύης με εκπληκτικά αποτελέσματα,  μας πλημμυρίζουν αισιοδοξία για την δημιουργία οργανισμού εθελοντών με παράλληλη στήριξη αναγκών των ευπαθών ομάδων συνανθρώπων μας πέρα της αιματολογικής κάλυψης τους.

Σας θέλουμε κοντά  και μαζί μας.