Αθάνατος....

Kατάδυση στο πηγάδι της Βουλιαγμένης 23 χρόνια μετά (Video) 
....οι αριθμοί απλώς καταγράφουν την πληρότητα της στρατιωτικής ζωής του και της πιο μακροχρόνιας αποστολής του…….

Ο ονοματοδότης μας, μας άφησε κληρονομιά.

Κέρδιζε πάντα την εκτίμηση, γιατί ήξερε να δίνει, να δίνεται και ΜΟΝΟ να χαμογελά.