Ο εθελοντισμός με κυρίαρχη την δύναμη της θέλησης και του ψυχικού σθένους,  οδηγεί σε δρόμους συνεισφοράς προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 
 
Αυτός είναι και ο λόγος που αποτελεί σημαντική δράση στις αναπτυγμένες κοινωνίες. 
 
Εθελοντικές ομάδες που στηρίζουν, ενισχύουν, εμψυχώνουν και κρατούν ισχυρή την θέληση των μελών  τους, με καθαρά αλτρουιστικό τρόπο, αποτελούν πολύτιμο πλούτο της κοινωνίας μας. 
 
Περίοπτη θέση σε αυτή την κατάταξη κατέχει η "Τράπεζα Αίματος Βλων" καθώς με συστηματικό τρόπο, απλοί άνθρωποι κινητοποιούν, παρακινούν, εμπνέουν άλλους  και συνεργάζονται με άλλες εθελοντικές ομάδες και κοινότητες  με μοναδικό στόχο τον μέγιστο αριθμό πολυτίμων φιαλών αίματος για τα παιδιά που μάχονται με τις αρρώστιες και κάθε πάσχοντα συνάνθρωπο μας. 
 
Συνεργάστηκα ως εθελόντρια του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού και είδα το πάθος της προσφοράς, τη ζέση της δοτικότητας και τον ύμνο της ανθρωπιάς. 
Σας ευχαριστώ που υπάρχετε! 
 
 
Βασιλική Ηλιοπούλου.