Μπορούμε να αιμοδοτήσουμε σε όποιο Κρατικό Νοσοκομείο με (ΝΥΑ), αλλά για να καταχωρηθεί η φιάλη στην τράπεζά μας, ακολουθούμε την κάτωθι διαδικασία...

  1. Στην συμπλήρωση του ιστορικού αιμοδότη στην πρώτη σελίδα συμπληρώνω τον αριθμό 10004 και το λεκτικό όπως στην φωτογραφία.
  2. Αιτούμαι μετά την Αιμοδότηση  βεβαίωση από το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου.
  3. Φωτογραφίζω και στέλνω στο vbb@vlon.org  την βεβαίωση και την 1η σελίδα του ιστορικού αιμοδότη με τα στοιχεία μου,  ώστε να μπορεί ο εθελοντής μέσω του λογαριασμού του, να διαχειριστεί την φιάλη του σε περίπτωση ανάγκης.

Η αποστολή των δύο αυτών δικαιολογητικών ενσωματώνει εντός 2ημέρου, την μονάδα αίματος του δότη στην τράπεζα μας .

Τηλέφωνα τράπεζας  6932-640640

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.