Η ομάδα μας

Η αιματολογική μας επάρκεια, αποτέλεσμα του έργου τους

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι υπεύθυνοι ανάπτυξης του δικτύου Αιμοδοτών και Αιμοπεταλιοδοτών μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΕΡΚΕΛΕ

Ομάδα Ανάπτυξης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ

Ομάδα Ανάπτυξης

ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

Ομάδα Ανάπτυξης

Δάφνη Παπαδοπούλου

Ομάδα Ανάπτυξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ

Ομάδα Ανάπτυξης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ομάδα Ανάπτυξης

Ελάτε να κάνουμε τη διαφορά μαζί

Αν θέλετε να βοηθήσετε στην προσπάθεια μας, ακολουθήστε το σύνδεσμο για να εγγραφείτε.