Ο εθελοντής αιμοδότης μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικό αίτημα για έκδοση Ταυτότητας Εθελοντή Αιμοδότη μέσω του λογαριασμού χρήστη που μπορεί να δημιουργήσει στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ).

Γραφείο Αρωγής Χρηστών ΕΜΑ Τηλ.: +30 2152157865

Email:  helpdesk@blooddonorregistry.gr
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00

Συγκεκριμένα, αφού η Υπηρεσία Αιμοδοσίας καταχωρίσει στο ΕΜΑ την εθελοντική αιμοδότηση (όχι για συγγενικό περιβάλλον), κατά την οποία ο αιμοδότης έχει συμπληρώσει στο έντυπο “ιστορικού αιμοδότη” ότι επιθυμεί την έκδοση ταυτότητας εθελοντή αιμοδότη και εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία των ελέγχων, αποστέλλεται αυτόματα ένας μοναδικός κωδικός στο κινητό ή το email του αιμοδότη για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο ΕΜΑ. Με τον κωδικό αυτό και ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής, ο αιμοδότης μπορεί να δημιουργήσει το  λογαριασμό του και μέσα από αυτόν να προχωρήσει στη δημιουργία αίτησης για την απόκτηση Ταυτότητας Εθελοντή Αιμοδότη. Η αίτηση ολοκληρώνεται με την επιλογή ενός από τα συνεργαζόμενα σημεία διανομής για την παραλαβή της Ταυτότητας, καθώς και την επιλογή μίας κατάλληλης φωτογραφίας για την ταυτοποίηση του κατόχου.

Η φωτογραφία του κατόχου πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

  • Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 x 240 px
  • Ο τύπος της φωτογραφίας πρέπει να είναι : jpg
  • Το μέγεθος της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3MB
  • Η φωτογραφία πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του δικαιούχου

Φωτογραφίες στις οποίες ο εικονιζόμενος φορά γυαλιά ηλίου δε θα γίνονται δεκτές. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν πέπλα, μαντίλια ή καπέλα θα πρέπει να αφαιρούνται. Σε περιπτώσεις που αυτά δεν μπορούν να αφαιρεθούν για θρησκευτικούς λόγους, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα καλύμματα δεν κρύβουν οποιαδήποτε χαρακτηριστικά του προσώπου.

Πηγή:  Εθνικό μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ)