Επισκέπτομαι την ιστοσελίδα   users.vlon.org


Eπιλέγω   Σύνδεση στο λογαριασμό σας.

Συμπληρώνω username ή e-mail. .................................

                        Κωδικός ή  password …...........................


Αφού συνδεθώ στην αρχική πατάω ΘΕΛΩ και καταχωρώ τα στοιχεία του ασθενή που χρειάζεται αίμα.

Το αίτημαι κοινοποιείται άμεσα στο νοσοκομείο και ελέγχοντας την ύπαρξη διαθεσιμότητας καλύπτουμε την ανάγκη.

Αυτόματα  με την έγκριση του νοσοκομείου στην κάλυψη του αιματολογικού αιτήματος, ενημερώνεται  η πλατφόρμα μας και το ιστορικό του δότη.


Από την εφαρμογή μπορείτε να έχετε πολλές δυνατότητες ενημέρωσης.

  • Να ζητήσετε αίμα ή αιμοπετάλια
  • Να καταχωρήσετε ότι δώσατε αίμα ή αιμοπετάλια
  • να βλέπετε το ιστορικό των αιμοδοτήσεών σας
  • Να γνωρίζετε πότε μπορείτε να ξαναδώσετε αίμα
  • Να μπορείτε να επεξεργάζεστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας

Η διαδικασία σύνδεσης, σας δίνει την δυνατότητα να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα της αιματολογικής σας καρτέλας ή και την παροχή βοηθείας με το πάτημα ενός κουμπιού.