Καθημερινά μπορούμε να υποδεχόμαστε τα μέλη μας που θέλουν να συνδράμουν στα αποθεματικά της τράπεζας. 
Το εξειδικευμένο και πιστοποιημένο με ISO 2008 τμήμα αιμοδοσίας, καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό και οι γιατροί του Γ.Ν.Ν.Θ.Α  Σωτηρία,  με άψογη και πάντα ευχάριστη διάθεση μας εξυπηρετούν από την αρχή της συνεργασίας μας. 
Η Τράπεζα λειτουργεί από 08:30 έως 13:50 και τα Σαββατοκύριακα κατόπιν συνεννόησης. 
Για ομαδικές αιμοδοσίες, λειτουργεί κινητή εξωτερική μονάδα στην ευρύτερη περιφέρεια Αττικής, ύστερα από προγραμματισμό και οργάνωση και πιθανή εκτίμηση ελάχιστης συλλογής φιαλών. 
 

Σχήμα 

 
Αιμοδοσίες μπορούν να γίνουν σε οπουδήποτε ΝΥΑ στην Ελλάδα (νοσοκομείο με υπηρεσία αιμοδοσίας) με αποδέκτη την Τράπεζα Αίματος Δημήτρης Βλων στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. Σωτηρία και Αριθμό Μητρώου Συλλόγου/Ομάδος: 10004